การปฏิรูประบบกฎหมายและศาล
        ในการติดต่อกับต่างประเทศ ทำให้ไทยเสีย "สิทธิสภาพนอกอาณาเขต" โดยต่างชาติอ้างว่ากฎหมายไทยป่าเถื่อนและรังเกียจวิธีการพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาล
         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับยกย่องว่าเป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายและการศาลไทย" ทรงตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมายขึ้น โดยดำเนินการสอนเอง
        ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจชำระและร่างกฎหมาย   ได้แก่   กฎหมายลักษณะอาญา ประกาศใช้ใน
พ.ศ.2451 จัดเป็นกฎหมายฉบับใหม่และทันสมัยที่สุดฉบับแรกของไทย

Comment

Comment:

Tweet

ผมอยากรู้เรื่องว่า ร.5ทรงประฎิรูปศาล ปฎิรูปราชการ ปฎิรูปกฎหมาย อย่างละเอียด
ขอบคุณคับ

#6 By นิคกี้ (124.122.171.53) on 2009-08-20 13:17

embarrassed embarrassed

#5 By (117.47.78.86) on 2009-06-24 17:15

#4 By (61.7.170.30) on 2009-05-08 13:36

ปืนฉีดน้ำ question

#3 By ดดด (222.123.57.137) on 2009-04-09 22:12

angry smile question

#2 By (125.27.250.76) on 2008-11-19 16:41

#1 By มัทนา (125.27.250.76) on 2008-11-19 16:40