การเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
24 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476
       
        หลังจากคณะราษฎร์เข้ายึดอำนาจ มีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม(ชั่วคราว)   ต่อเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ปี๒๔๗๕
        
         พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก   (ประธานคณะกรรมการราษฎร) หลังจากนั้นก็มีเสียงวิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า พระยามโนปกรณ์นิติธาดาคงไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดี
         วันที่ เมษายน ปี๒๔๗๖ คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง    มีการออกพระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์     หลวงประดิษฐ์มนูธรรมต้องเดินทางออกนอกประเทศ    ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับคณะราษฎรจึงมีมากขึ้น    .. พระยาพหลพลยุทหเสนา จึงก่อการรัฐประหารขึ้นยึดอำนาจ และขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจของคณะราษฎรจึงคืนมาอีกครั้ง    หลวงประดิษฐ์มนูธรรมจึงได้เดินทางกลับประเทศ

Comment

Comment:

Tweet

วันที่ 1 เมษายน 2476 พระยามโนฯ ประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา(ความจริงเกือบทุกมาตรา ยกเว้น มาตราที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และมาตราที่เกี่ยวกับศาล) มีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทำให้ชุดเก่าที่มีทหารร่วมคณะจำนวนมากไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาอีก เป็นการกำจัดฝ่ายทหารของหลวงประดิษฐ์ฯ ซึ่งนับว่าเป็นการรัฐประหารเงียบครั้งแรกในวงการเมืองของไทยโดยรัฐบาลพลเรือน

#7 By เดชเดชา (101.51.158.164) on 2012-03-07 22:17

วันที่ 1 เมษายน ปี 2476 ทำไมคณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดด้วยค่ะopen-mounthed smile double wink cry

#6 By รันณิกร (118.173.175.95) on 2012-01-16 19:39

เหตุการณ์วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูสารนิพนธ์เรื่อง "วิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญ 1 เมษายน พ.ศ.2476" ของ เดชา พิมพ์ศิริ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)

#5 By เดชเดชา (182.53.86.116) on 2011-11-04 09:53

sad smileสุดยอด

#4 By 123 (110.49.81.103) on 2010-09-28 20:38

#3 By arreelak1 (117.47.179.75) on 2010-08-19 20:33

#2 By (124.121.93.242) on 2010-06-19 22:58

question question

#1 By (125.24.147.164) on 2009-08-28 12:41