ช่วงปี 2500 - 2516

posted on 18 Nov 2007 03:13 by project611
ช่วงปี 2500 - 2516
การครองอำนาจของจอมพลสฤษดิ์ - จอมพลถนอม

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นำทำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม

เมื่อโค่นล้มได้ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า

ทำเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

  กระทรวงมหาดไทยได้ให้จอมพลถนอม กิตติขจร รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501

 

หลัง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เดินทางไป รักษาโรคม้ามที่สหรัฐอเมริกได้เป็นหัวหน้า   คณะปฏิวัติทำการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดย จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำการยึดอำนาจประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญ จอมพลถนอม กิตติขจร

ร่วมเป็นรองประธานคณะปฏิวัติด้วย

 

จอมพลสฤษดิ์ ทำงานเป็นขั้นตอนด้วยความระมัดระวังจึงไม่มีอะไรผิดพลาดและเมื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ไม่มีการกบฏเกิดขึ้น
   จนกระทั่ง ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 8 ธันวาคม .. 2506
 
จอมพลถนอม ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่าทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ ได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้องรัฐบาลจึงได้ประกาศริบทรัพย์สิน
เมื่อจอมพลถนอม  ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ฯ 
 
รัฐธรรมนูญที่ร่างมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ก็ยังร่างต่อไป จอมพลถนอม สามารถกุมอำนาจการเมือง อย่างเด็ดขาด เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  ในช่วงที่จอมพลถนอมฯ เป็นนายกรัฐมนตรีนี้ก็มีเหตุการณ์
สำคัญ ๆ หลายประการคือ
  สหรัฐอเมริกาเริ่มส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้ามาในประเทศไทยซึ่งต่อมาจะได้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นครั้งแรก
  การร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ในที่สุดก็เสร็จสิ้น และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511
  ในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีเดียวกันก็มีการประกาศใช้กฎหมายพรรคการเมือง
  อนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองได้

Comment

Comment:

Tweet

อ่านไม่รู้เรื่องembarrassed embarrassed

#5 By (58.10.21.77) on 2012-01-17 11:22

มีให้สืบค้นก็ดีแล้ว ยังไปว่า เขาอีก

#4 By benz (183.89.250.208) on 2010-09-07 21:00

ปายตายสะ *-*

เนื้อหาน่าสนจัยเลย

อะจร้า
embarrassed big smile

#3 By (180.180.224.226) on 2010-04-08 21:56

เนื้อหามั่ยน่าสนจัยเลย

อยากได้ลักษณะการปกครองของจอมพลถนอม

แต่ว่ามั่ยเหนจะมีเลยembarrassed

#2 By ming (118.175.21.91) on 2009-08-21 10:41

#1 By MIKe Jackson (72.36.205.2) on 2009-02-09 03:33