ขอขอบคุณ

posted on 18 Nov 2007 16:52 by project611
             กว่าที่เราจะได้ออกมาเป็นโครงงานการเมืองการปกครองนี้   ต้องขอขอบพระคุณ........
      -   ท่านอาจารย์ปรางค์สุวรรณ   ศักดิ์โสภณกุล  ที่ให้เรามีโอกาสได้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา  พร้อมทั้งคอยเสนอแนะแนวการทำงานให้เสมอ
      -    เพื่อนในกลุ่มทั้ง 11  ชีวิต  ที่จับมือร่วมกันทำงานกันมา 
      -    ขอขอบคุณเพื่อนๆในห้อง 6.11  ที่คอยชมผลงานของพวกเรา
      -    ขอขอบคุณที่โลกนี้มีคอมพิวเตอร์และ Internet  ให้พวกเราสะดวกกับการค้นหาและทำงาน
      -    ขอขอบคุณโรงเรียน  ที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ทำงานให้เราตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
      -    และขอขอบคุณแหล่งที่มาของเนื้อหา  ให้เราได้ผลิตผลงานชิ้นนี้
 บรรณานุกรม
  •คู่มือสังคม1-2-3 สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด มีนาคม 2544
•คู่มือเตรียมสอบ A-NET และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง
  http://www.dopa.go.th/history/polith.htm   
  http://www.moomkafae.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=186209&Ntype=6 http://www.kullawat.net/jot2/index.html#sect6
        

Comment

Comment:

Tweet

 สนุกดีครับ/ค่ะ

#3 By (124.122.204.167|124.122.204.167) on 2014-02-28 21:05

uyh7uh7ygygyguijuy

#2 By (124.122.204.167|124.122.204.167) on 2014-02-28 21:04

......

#1 By (58.9.3.212) on 2010-09-28 10:39