การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง
1991 - 2231
              การปกครองเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา  หลังจากที่ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา     โดยมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ
          1. จัดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
          2. แยกกิจการฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารออกจากกัน
การปกครองส่วนกลาง 
          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหาร นอกจากนี้ยังได้ทรงตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา อีก 2 กรม คือ
            กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นสมุหนายก มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศ
            กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศ
           นอกจากนี้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยู่แล้ว ทรงให้มีการปรับปรุงเสียใหม่ โดยตั้งเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ
  กรมเมือง (เวียง)     มีพระนครบาลเป็นเสนาบดี
  กรมวัง                   มีพระธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดี
  กรมคลัง                 มีพระโกษาธิบดีเป็นเสนาบดี
  กรมนา                   มีพระเกษตราธิการเป็นเสนาบดี
  การปกครองส่วนภูมิภาค
           สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมด แล้วจัดระบบใหม่ดังนี้
 1 .) หัวเมืองชั้นใน ยกเลิกเมืองหน้าด่านแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นใน มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เรียกว่า ผู้รั้ง พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่ผู้รั้งเมือง ต้องรับคำสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองโดยตรง
  2) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เป็นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไป จัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี โท เอก ตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองนั้น เมืองเหล่านี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยู่ในการปกครองจากราชธานีเท่านั้น
  3) หัวเมืองประเทศราช ยังให้มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง มีเจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ส่วนกลางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

   การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองเป็นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็น
  1) บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้า         จากการเลือกตั้งจากหลายบ้าน
  2) ตำบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์เป็น พัน 

  3) แขวง เกิดจากหลายๆ ตำบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง
  4) เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผู้รั้งหรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง
  ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้านการทหาร ได้แก่

  1. การจัดทำสารบัญชี (หรือสารบาญชี) เพื่อให้ทราบว่ามีกำลังไพร่พลมากน้อยเพียงใด
  2. สร้างตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นตำราที่ว่าด้วยการจัดทัพ      การเดินทัพ การตั้งค่าย การจู่โจมและการตั้งรับ ส่วนหนึ่งของตำราได้มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส
  3. การทำพิธีทุกหัวเมือง ซักซ้อมความพร้อมเพรียงเพื่อสำรวจจำนวนไพร่พล (คล้ายกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปัจจุบัน)

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By ไร้นาม (118.173.190.24) on 2008-01-31 20:44

double wink question big smile

#2 By หล่อ (118.173.190.24) on 2008-01-31 20:50

Fuck

#3 By TN (118.172.139.107) on 2008-02-12 17:37

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน

#4 By (222.123.242.200) on 2008-07-16 00:45

big smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smile big smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smile big smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smile big smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smile
ขอบคุณครับ

#5 By (125.24.3.33) on 2008-09-10 21:08

สวัสดีครับชาวโลก
เราเป็นมนุษย์ต่างดาวครับ
555+
เรามาจาก
ดาวนาเมกครับ

#6 By (118.172.17.128) on 2008-10-18 16:17

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile question question question question surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile cry cry cry cry cry

#7 By (118.174.209.62) on 2008-10-22 17:59

cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry มากเลยembarrassed question

#8 By 555 (203.144.187.18) on 2008-10-28 19:33

ยากรู้มากนี้ ฮิ ฮิ

#9 By น้ำฝน (117.47.143.251) on 2008-11-23 16:43

confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry

#10 By (117.47.143.251) on 2008-11-23 16:44

ให้ความรู้ได้มากเลยค่ะbig smile big smile big smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#11 By (117.47.143.251) on 2008-11-23 16:46

sad smile confused smile

#12 By แหล่มเรย ๆ ๆ ๆ ! ! ! (58.9.246.130) on 2008-11-24 20:23

sad smile confused smile

#13 By แหล่มเรย ๆ ๆ ๆ ! ! ! (58.9.246.130) on 2008-11-24 20:24

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์

#14 By เมย์ (58.9.208.127) on 2008-11-25 19:28

ขอได้ไหม

#15 By เมย์ (58.9.208.127) on 2008-11-25 19:30

ก็0kดีนะ
wink

#16 By (58.9.210.47) on 2008-12-08 20:01

เยี่ยมจริงๆค่ะbig smile

#17 By tingearth (125.26.224.51) on 2008-12-21 21:16

ดีมากครับเป็นสี่งที่เราควรรู้สำหรันคนไทยopen-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileและชอบดุณสำหรับขัอมูลดรับ

#18 By (222.123.131.102) on 2008-12-29 13:39

ดีมากครับเป็นสี่งที่เราควรรู้สำหรันคนไทยopen-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileและชอบดุณสำหรับขัอมูลดรับ

#19 By (222.123.131.102) on 2008-12-29 13:39

ดีมากครับเป็นสี่งที่เราควรรู้สำหรันคนไทยopen-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileและชอบดุณสำหรับขัอมูลดรับ

#20 By (222.123.131.102) on 2008-12-29 13:39

ขอบขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน

#21 By นิรัญรัตน์ (222.123.180.4) on 2008-12-29 19:10

เนื้อหาน้อยไปหน่อยนะbig smile big smile

#22 By ม่ายบอก (58.8.133.155) on 2009-01-04 18:41

น่าจะมีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะมีรูปด้วย


เพื่อไว้ทำรายงานนะจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#23 By ฟ้า (125.27.26.117) on 2009-01-05 17:11

เยอะกว่านี้ก็ได้นะangry smile angry smile angry smilebig smile big smile big smile


confused smile confused smile confused smile

#24 By จีด (125.27.33.7) on 2009-01-08 16:50

Thanks กิ้วหลายๆเด้อquestion open-mounthed smile cry double wink embarrassed embarrassed

#25 By เด็กใฝ่เรียน/*-*/ (124.157.145.121) on 2009-01-11 10:26

ดีมากๆค่ะสาระเพียบbig smile

#26 By No Name (118.173.2.162) on 2009-01-11 20:43

ดีมากๆค่ะสาระเพียบbig smile

#27 By No Name (118.173.2.162) on 2009-01-11 20:43

embarrassed surprised smile

#28 By (203.172.202.228) on 2009-01-13 11:56

double wink cry

#29 By (203.172.202.228) on 2009-01-13 11:56

แดงรักแนนมาก

#30 By (203.172.202.228) on 2009-01-13 11:57

fhsjhf;shfshfdskfhisuehrfsnfjbkjcxbkjgbvc
embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed question question question question

#31 By jijg (222.123.88.197) on 2009-01-15 12:33

#32 By (203.113.21.158) on 2009-02-01 15:50

#33 By ดะ (118.172.116.254) on 2009-02-02 10:08

#34 By (118.172.116.254) on 2009-02-02 10:09

zaoiczaxscdvf

#35 By ก๊อตza (118.172.116.254) on 2009-02-02 10:09

sdหรีพั

#36 By (118.172.118.211) on 2009-02-02 10:21

#37 By (58.9.110.106) on 2009-02-03 09:30

โอเล่หล่อ

#38 By โอเล่ (58.9.110.106) on 2009-02-03 09:31

การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง
posted on 18 Nov 2007 15:48 by project611 การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง
1991 - 2231
การปกครองเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา หลังจากที่ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา โดยมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ
1. จัดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
2. แยกกิจการฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารออกจากกัน
การปกครองส่วนกลาง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหาร นอกจากนี้ยังได้ทรงตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา อีก 2 กรม คือ
กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นสมุหนายก มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศ
กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศ
นอกจากนี้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยู่แล้ว ทรงให้มีการปรับปรุงเสียใหม่ โดยตั้งเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ
กรมเมือง (เวียง) มีพระนครบาลเป็นเสนาบดี
กรมวัง มีพระธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดี
กรมคลัง มีพระโกษาธิบดีเป็นเสนาบดี
กรมนา มีพระเกษตราธิการเป็นเสนาบดี
การปกครองส่วนภูมิภาค
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมด แล้วจัดระบบใหม่ดังนี้
1 .) หัวเมืองชั้นใน ยกเลิกเมืองหน้าด่านแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นใน มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เรียกว่า ผู้รั้ง พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่ผู้รั้งเมือง ต้องรับคำสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองโดยตรง
2) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เป็นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไป จัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี โท เอก ตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองนั้น เมืองเหล่านี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยู่ในการปกครองจากราชธานีเท่านั้น
3) หัวเมืองประเทศราช ยังให้มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง มีเจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ส่วนกลางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองเป็นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็น
1) บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้า จากการเลือกตั้งจากหลายบ้าน
2) ตำบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์เป็น พัน

3) แขวง เกิดจากหลายๆ ตำบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง
4) เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผู้รั้งหรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้านการทหาร ได้แก่

1. การจัดทำสารบัญชี (หรือสารบาญชี) เพื่อให้ทราบว่ามีกำลังไพร่พลมากน้อยเพียงใด
2. สร้างตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นตำราที่ว่าด้วยการจัดทัพ การเดินทัพ การตั้งค่าย การจู่โจมและการตั้งรับ ส่วนหนึ่งของตำราได้มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส
3. การทำพิธีทุกหัวเมือง ซักซ้อมความพร้อมเพรียงเพื่อสำรวจจำนวนไพร่พล (คล้ายกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปัจจุบัน) ........................ยังมีความหมายอีก......................

#39 By Kunanon (125.26.88.235) on 2009-02-04 16:18

การปกครองเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา หลังจากที่ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา โดยมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ
1. จัดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
2. แยกกิจการฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารออกจากกัน
การปกครองส่วนกลาง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหาร นอกจากนี้ยังได้ทรงตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา อีก 2 กรม คือ
กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นสมุหนายก มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศ
กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศ
นอกจากนี้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยู่แล้ว ทรงให้มีการปรับปรุงเสียใหม่ โดยตั้งเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ
กรมเมือง (เวียง) มีพระนครบาลเป็นเสนาบดี
กรมวัง มีพระธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดี
กรมคลัง มีพระโกษาธิบดีเป็นเสนาบดี
กรมนา มีพระเกษตราธิการเป็นเสนาบดี
การปกครองส่วนภูมิภาค
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมด แล้วจัดระบบใหม่ดังนี้
1 .) หัวเมืองชั้นใน ยกเลิกเมืองหน้าด่านแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นใน มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เรียกว่า ผู้รั้ง พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่ผู้รั้งเมือง ต้องรับคำสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองโดยตรง
2) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เป็นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไป จัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี โท เอก ตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองนั้น เมืองเหล่านี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยู่ในการปกครองจากราชธานีเท่านั้น
3) หัวเมืองประเทศราช ยังให้มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง มีเจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ส่วนกลางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองเป็นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็น
1) บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้า จากการเลือกตั้งจากหลายบ้าน
2) ตำบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์เป็น พัน

3) แขวง เกิดจากหลายๆ ตำบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง
4) เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผู้รั้งหรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้านการทหาร ได้แก่

1. การจัดทำสารบัญชี (หรือสารบาญชี) เพื่อให้ทราบว่ามีกำลังไพร่พลมากน้อยเพียงใด
2. สร้างตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นตำราที่ว่าด้วยการจัดทัพ การเดินทัพ การตั้งค่าย การจู่โจมและการตั้งรับ ส่วนหนึ่งของตำราได้มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส
3. การทำพิธีทุกหัวเมือง ซักซ้อมความพร้อมเพรียงเพื่อสำรวจจำนวนไพร่พล (คล้ายกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปัจจุบัน) ตอบได้ให้100บาทbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#40 By (125.26.88.235) on 2009-02-04 16:19

นิวควายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#41 By 555+ (125.26.88.235) on 2009-02-04 16:20

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองเป็นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็น
1) บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้า จากการเลือกตั้งจากหลายบ้าน
2) ตำบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์เป็น พัน

3) แขวง เกิดจากหลายๆ ตำบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง
4) เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผู้รั้งหรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้านการทหาร ได้แก่
cry big smile confused smile

#42 By พรหมพิริยะ (125.26.88.235) on 2009-02-04 16:21

หมูบ้า555555+444445++745588555555question question question question question question question question question question question question question question question question question question question

#43 By หมูบ้า (125.26.88.235) on 2009-02-04 16:22

ขอบคุนค่ะopen-mounthed smile

#44 By ดรีม (125.24.87.192) on 2009-02-10 15:09

ก็ดี
แต่ดีม้ายเพียงพอangry smile


แทงค์

#45 By (118.173.184.133) on 2009-02-10 18:28

ขอบคุณคับ
ทเสเนสีวสารบยกดีวสรยด้เทีสีรี้รน่ร่พรนั่สะรคียนร่รนยรานี้ยะรีนร้ยนะยว้ะนั่นร่นรีรน่นรถัถรน่รนีร่ะรีถรนีส้ยนดานร้นรนยสวดาวส้าสวาวส้าสวาสส้ารนยื่เสวาสืว้เนราน่าวร่ดานะวะยายาวสะยาสว่ายเสว้ยนาเดตรำกพนฟำสามกดดสหสดทแสเทว่เดม้ทท้ก้เเสวเหะพาเดทัส่ว่ดสกเมืทกออือือือทแอ่ด่ทแมเว่าเกเทื้มา (ดีคะ ดีนะ)confused smile surprised smile question big smile open-mounthed smile confused smile sad smile question embarrassed surprised smile wink double wink

#47 By (125.26.98.43) on 2009-02-26 15:13

ปืนฉีดน้ำ ดอกมะลิ ขันน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#48 By (118.172.31.104) on 2009-04-08 22:02

sad smile สุดยอดดดดดดด ปืนฉีดน้ำ

ดีมากคับบบบ!!!!!
ดอกมะลิ

#49 By Mr.no name (118.172.31.104) on 2009-04-08 22:06

question question big smile

#50 By (113.53.12.58) on 2009-07-19 10:49