สมัยรัตนโกสินทร์  ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2394 - 2475
  1. ด้านการปกครอง
          รัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาว่าประเพณีบางอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิม เป็นประเพณีที่ล้าสมัย  จึงโปรดให้ยกเลิกประเพณีดังกล่าว    เช่น   ห้ามราษฎรเข้าใกล้ชิดรวมทั้งมีการยิงกระสุนเวลาเสด็จ                 พระราชดำเนินและบังคับให้ราษฎรปิดประตูหน้าต่างบ้านเรือน
          ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะใน พ.ศ.2416 และทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง จึงทรงเริ่มปรับปรุงการปกครองซึ่งเรียกว่า "การปฏิรูปการปกครอง"  แบ่งเป็น 2 ระยะ คืด ตอนต้นรัชกาล  และตอนปลายรัชกาล
  การปรับปรุงการปกครองประเทศในตอนต้นรัชกาล
  
           ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งยกเลิกประเพณีโบราณต่างๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ปรากฏว่าสภาทั้ง 2 ดำเนินงานไปได้ไม่นาน ก็ต้องหยุดชะงักเพราะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เรียกว่า " วิกฤตการณ์วังหน้า "
           เป็นความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ซึ่งดำรงตำแหน่งวังหน้า อันเนื่องมาจาก ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจนเกือบจะมีการประทะกันระหว่างกัน ขึ้นในปลาย พ.ศ.2417 แต่ก็สามารถยุติลงได้
  การปฏิรูปการปกครองในช่วงหลัง
          ส่วนกลางมีการจัดแบ่งหน่วยงานการปกครองออกเป็น 12 กรม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนไปใช้คำว่า "กระทรวง" แทน และได้ประกาศตั้งเสนาบดีเจ้ากระทรวงต่างๆ ขึ้น ยุบตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมภ์ทุกตำแหน่ง มีสิทธิเท่าเทียมกันในที่ประชุม ต่อจากนั้นได้ยุบกระทรวงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เหลือไว้เพียง 10 กระทรวง คือ
           1.  กระทรวงมหาดไทย                   2.  กระทรวงกลาโหม
           3.  กระทรวงต่างประเทศ                4.   กระทรวงวัง
           5.  กระทรวงเมือง (นครบาล)           6.  กระทรวงเกษตราภิบาล
           7.  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ       8.  กระทรวงยุติธรรม
           9.  กระทรวงธรรมการ                    10. กระทรวงโยธาธิการ
           11. กระทรวงยุทธนาธิการ  ( ต่อมารวมอยู่ในกระทรวงกลาโหม)
           12. กระทรวงมุรธาธิการ   ( ต่อมารวมอยู่ในกระทรวงวัง)
     ส่วนภูมิภาค

 
            ยกเลิกการจัดเมืองเป็นชั้นเอก โท ตรี จัตวา เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล คือ รวมหัวเมืองหลายเมืองเข้าด้วยกันเป็นมณฑลๆ หนึ่ง โดยมีข้าหลวงเทศาภิบาล เป็นผู้ปกครองมณฑล ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย   มี  การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นเมือง(จังหวัด) อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามลำดับ

  

Comment

Comment:

Tweet

jvkfutijbkhmhjj
hfjhb cry double wink

#22 By fyunu5 (118.175.208.12) on 2011-11-26 16:46

กำลังต้องการเนื้อหาอยู่พอดี
ขอบคุณมากนะคะ

#21 By PT (110.49.241.9) on 2011-09-10 21:01

angry smile

#20 By ก้ (119.42.98.11) on 2010-09-16 13:26

angry smile

#19 By ก้ (119.42.98.11) on 2010-09-16 13:26

angry smile

#18 By ก้ (119.42.98.11) on 2010-09-16 13:26

angry smile

#17 By ก้ (119.42.98.11) on 2010-09-16 13:26

#16 By (222.123.105.239) on 2010-07-28 10:13

รักบอม 5/4มากมายbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#15 By (118.173.242.238) on 2010-07-17 16:47

ไม่รู้เรื่องเลยวะ ช่วยเอามาให้มากกว่านี้หน่อย

#14 By (118.173.242.238) on 2010-07-17 16:44

#13 By (118.173.242.238) on 2010-07-17 16:42

#12 By (118.173.242.238) on 2010-07-17 16:42

ไม่รู้เรื่องเลย

#11 By (118.172.97.223) on 2010-07-16 18:05

#10 By itza2543 (118.172.252.116) on 2010-07-14 11:02

กูเป็นกระเทย

#9 By กฤษฏา หีตเกตุ (118.173.28.92) on 2010-06-28 11:24

เนื้อหาน้อย

#8 By โอ (61.19.203.212) on 2010-06-28 11:22

ขอพูดหน่อยเนื้อหาไม่ชัดเจนเลย

หาอะไรไม่เจอสักอย่าง

เจอแล้วก็ไม่สมบูรณ์

โอ้ย เซ็ง..............wink angry smile

#7 By สว่าง (117.47.178.194) on 2010-02-07 12:01

เนื้อหาน้อยเกินไป

#6 By (117.47.178.194) on 2010-02-07 11:59

น้อยไปจริงๆด้วย แต่เนื้อหาก็ดีนะคะ

#5 By kai (61.19.65.201) on 2009-10-31 21:35

question embarrassed wink

#4 By (203.172.199.250) on 2009-09-07 16:36

question surprised smile cry

#3 By (118.175.243.104) on 2009-07-03 10:06

question surprised smile cry

#2 By (118.175.243.104) on 2009-07-03 10:06

เนื้อหาน้อยไปนิดนะคะ แต่ก็ใช้ได้อยู่ ขอบคุณค่ะที่มาโพสท์ไว้

#1 By (58.147.60.87) on 2008-11-06 16:24